Quick jump navigation

Site Haritası | Bizimle iletişim kurmak için | Arama | Karakter büyüklüğü + / -
QATRAIN2
Project No: LLP-LdV-TOI-2007-UK-065
Education and Culture Lifelong learning programme LEONARDO DA VINCI

İşitme Bozuklukları ve İşitme Zorlukları

Öğrenme Zorluğu

İşitme Bozukluklarının Tanımı

İşitme Zorluklarının Tanımı

İşitme ile ilgili sorunlar - uygulamaya yönelik uyarlamalar

İşitme Bozukluklarının Tanımı

Işitme sorunları olan öğrenciler bilgi edinmek/öğrenmek için görme yetilerini kullanmak durumdadırlar. İletişim öncelikle görsel olacaktır; dudak okuma veya işaret dili şeklinde. Bazı öğrenciler telsiz mikrofon veya işitme cihazı kullanabilirler. Ayrıca unutmayın ki işitme özürlü öğrencilerin de, aynı diller gibi, ülkeden ülkeye farklı işaret dilleri kullanmaları söz konusudur.

Pek çok işitme özürlü veya işitme zorluğu çeken öğrenci diğer iletişim araçları kullansa bile ek olarak işitme cihazı da kullanabilir. Bunlar sesi yükselttiği için faydalıdırlar ancak aynı zamanda çevrenin seslerini de yükseltmeleri sorun yaratabilir.

İşitme bozukluklarıyla ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

başa dön

İşitme Zorluklarının Tanımı

İşitme seslerin algılanmasını sağlayan duyudur. Kısmi veya tamamen işitme bozukluğu olan kişiler bundan farklı şekillerde etkilenir.

İşitme ile ilgili yetiyitimi farklı şekillerde olabilir: 

 • Hafif ila şiddetli derecede ve iletkenliğe sahip (orta veya dış kulakta bir bozukluk sonucu)
 • Sensorinöral işitme kaybı (iç kulakta bir bozukluk sonucu)
 • Veya her ikisi birlikte

İşitme zorluklarıyla ilgili daha fazla bilgi için tıklayınız

başa dön

İşitme ile ilgili sorunlar - uygulamaya yönelik uyarlamalar

Aşağıdaki stratejiler kaynaştırma öğretim ve eğitimleri için önerileri kapsamaktadır. Listenin eksiksiz olduğu düşünülmemeli ve öğrencilerin ayrı bireyler olması nedeniyle, bir öğrenci için iyi olan bir uygulamanın bir diğeri için geçerli olmayabileceği dikkate alınmalıdır.  Bu listeye eklemek istediğiniz iyi uygulamaları lütfen info@bcdtr.com adresine e-posta ile ulaştırınız.

Eğitim Ortamı

 • Aydınlatma ve oturma düzenini herkesin yüzünün iyi görülebileceği şekilde ayarlayın. Pencere veya ışık kaynağının önünde durmayın; bu insanın yüzünün karanlıkta kalmasına neden olur.
 • Özellikle tepegöz, elektronik sunumlar veya video gösterimleri için oda karatıldığında dudak okuma ve işaret dili çevirisi için spot aydınlatma gerekli olabilir.
 • Tahtaya yazı yazarken aynı anda konuşmayın; aynı şekilde bir yandan konuşup bir yandan örnek uygulama yapmayın. Konuşurken çok fazla hareket etmemeye özen gösterin.
 • Çevreden gelen sesleri en aza indirmeye çalışın.
 • İşitme cihazlarının aşırı yüksek seslerde kullanıcıya rahatsızlık verebileceğini unutmayın.

 Öğrenme Kaynakları

 • İşitme zorluğu olan öğrencilere gerekli kitap listelerini dersler başlamadan çok önce vermeye çalışın. Bu öğrenciler ders sırasında bilgi edinmekten ziyade kitaplardan faydalanmak durumunda olabilirler.
 • Bilinmeyen kelimelerin dudak okumayla anlaşılması çok güçtür. Bilinmeyen, yeni kelimeleri mutlaka yazarak gösterin ve anlamlarının anlaşıldığından emin olun.
 • İşitmek için gözlerini kullanan kimseler dudak okurken veya işaret dili tercümanını izlerken not tutamazlar. Bu yüzden ya kendiniz ders notu dağıtın veya not tutan bir öğrencinin notlarını çoğaltıp verin.
 • İçeriğin ne olduğu bilinmediği zaman dudak okumak çok zordur. Bir konuşma ne kadar iyi şekillendirilirse o kadar iyi takip edilebilir. Not dağıtmak veya tepegöz sunum anlatılanı desteklemek için çok faydalıdır; ancak bunları da önceden verin ki öğrenci hem dudak okuyup hem onları takip etmek durumunda kalmasın.
 • İşaret dili kullananlar söz konusu olduğunda yeni deyimler için kullanılacak işaretlerin önceden belirlenmiş olması gerekir; özel terminoloji işaretlerini herkes bilmeyebilir.
 • Mümkün olduğunca resim, şema ve anahtar kelime şeklinde görsellerden yararlanın.  
 • Önemli duyurlular, temel kavramlar ve yeni terimler ya tahtaya yazılmalı veya not şeklinde dağıtılmalıdır. 
 • Ders sırasında kullanılacak sesli kayıt veya CD’lerin mutlaka yazılı dökümü de dağıtılmalıdır. İşitme özürlü kimseler bu tür bilgelerin dersten önce not, yazılı kayıt veya video ise yazılı dökümü gibi yardımcı olabilecek dokümanların çevirmenlere veya destek birimlerine dağıtılmasından çok yararlanacaklardır.
 • Film veya başka medya araçları kullanıldığında alt yazı veya başlıklar kullanın.

Ders Sunumu

 • İlk ders oturumundan önce veya ders sırasında öğrencinin ihtiyaçlarını görüşmek için vakit tanıyın.
 • Bazı kimseler dersi kayıt etmeye ihtiyaç duyabilirler; bazıları ise yazman veya işaret dili çevirmeni isteyebilir.  Çevirmenlere vakit tanımınaz gerekir; zaman sarkamalarına hazırlıklı olun; soru sorarken ve işitme özürlü öğrenci cevap verirken kendilerine yeterli süre tanıyın.
 • Şayet işitme özürlü bir kimse birkaç kişi bir arada konuşurken devre dışı kaldıysa (ki bu durumda dudak okumak imkansızlaşır), eğitmen durumu kontrol altına alıp elden ele bir kalem gezdirerek konuşma sırasının kimde olduğunun belirtilmesini sağlamalıdır. 
 • Öğrenci istediği takdirde mikrofon veya verici takın.
 • Kısa ve anlaşılır ifadeler ve kelimeler kullanın; soyut kavramlar ve terminolojiden kaçının veya bunları açıklayarak anlatın. Öğrencinin anlamaması veya yanlış anlaması durumunda aynı fikri anlatabilmek için başka yollar deneyin, örneğin “gelmemezlik etme” gibi ikili olumsuz ifadelerden kaçının.
 • İşitme özürlü kimseler için esas dilleri işaret dili ise imla ve dilbilgisi konularında zorluk yaşayabilirler ve bu yüzden yazılı çalışmalarda ek zaman veya destek verilmesi gerekebilir.  
 • Grup çalışmasında bir soruyu cevaplandırırken soruyu da mutlaka tekrarlayın.
 • Grup oturumlarından sonra konu içeriğinin iyice anlaşıldığından emin olmak için zaman tanıyın.
 • Açıklamaları mümkün olduğunca yazıya dökün ve ayrıca anlaşıldığından da emin olmak için kontrol edin.

Genel Öneriler

 • Konuşurken her zaman yüzünüz dinleyiciye yönelik olsun; açık seçik konuşun ve başkalarını da böyle konuşmaya teşvik edin. Ölçülü ama normal bir hızda konuşun çünkü çok yavaş konuşmak da dudak hareketlerini farklılaştırır ve dolayısıyla okunması olanaksız hâle gelebilir.
 • Dudak okuma çok yorucudur; öğrencinin belli aralıklarla mola vermeye ihtiyacı olabilir.
 • Gerektiğinde cümlenin sadece sonunu değil, başını da tekrarlayın ve lafları değiştirmeyin. İşitme özürlü veya işitme zorluğu çeken kimseler kendilerine hitap edildiğini geç fark edebilirler ve dolayısıyla cümlenin başını kaçırmış olabilirler.    
 • Çevirmen ile çalışırken onlara vakit tanıyın ve her zaman çevirmene değil, işitme özürlü kimseye yönelik konuşun.
 • Çevirmenlik yorucu bir iştir; fazla hızlı konuşmayın. Uzun oturumlarda çevirmenlere kısa kısa mola süreleri tanıyın. Bazen iki çevirmen gerekebilir.       
 • Konuşma zorluğu veya bozukluğu bir öğrencinin zekâ seviyesinin ya da anlama kapasitesinin göstergesi değildir. Öğrencileri sınıf tartışmalarına katılmaya teşvik edin ve iletişim kurabilmeleri konusunda onlara karşı sabırlı olun.
 • İşitme özürlü birisi çalışırken, geldiğinizi fark ettirmek ve irkiltmemek için karşısından veya yan tarafından yaklaşın.
 • İşaret dili kullananlar için özellikle dil yapıları ve deyimler konusunda yabancı dil için kullanılan eğitim tekniklerinden faydalanabilirisiniz.
 • Dilde farklılık gösteren kalıplar ve kurallarla ilgili  örnekler üzerinden karşılaştırmalar yapın ve kendilerinin da bu kıyaslamaları yapmaları için onları teşvik edin. 

Değerlendirme

Sınav Ortamında Yapılacak Değerlendirmeler İçin Düzenlemeler